DĚKUJEME ZA PODPORU V SEZONĚ 2017/2018 A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Členské příspěvky mládeže na sezonu 2017/18

Klub • 15.6.2017

Vedení Valašského hokejového klubu schválilo výši členských příspěvků u všech mládežnických kategoriích. Oproti sezoně 2016/17 dochází k navýšení členských příspěvků max. o částku 500 Kč za sezonu. Ostatní ujednání či způsoby úhrad a splatnosti plateb zůstávají stejná jako v minulých sezonách.

ODKAZ: Členské příspěvky mládeže na sezonu 2017/18