POČET PRODANÝCH PERMANENTEK: 410 (29.6.)

Vedení města schválilo dotaci pro mužský hokej. VHK bude jednat dál o navýšení podpory

Klub • 20.12.2017

Na jednání Zastupitelstva města Vsetín dne 18.12. byl na pořadu mj. bod schválení rozpočtu Města Vsetín pro rok 2018. Součástí návrhu rozpočtu byla i položka podpory mužského ledního hokeje na Vsetíně. Při jednání byla schválena navrhovaná částka ze strany vedení města ve výši tří miliónů korun. Jedná se o částku, která může být čerpána v roce 2018, ve kterém se prolínají dvě hokejové sezony 2017/18 a 2018/19.

Náš klub v roce 2017 pro sezonu 2017/2018 na působení v 1. Lize obdržel finanční podporu ve výši cca 563 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že v námi podané žádosti žádáme o dotaci v částce 8,3 mil. Kč na rok 2018, které mají pokrýt dvě hokejové sezony (17/18 a 18/19), budeme i nadále s vedením města intenzivně jednat o navýšení podpory, která by byla použita právě na tyto dvě hokejové sezony.

Byli jsme ubezpečeni představiteli města, že budeme společně hledat cestu navýšení podpory našeho klubu, tak aby nebyla ekonomicky ohrožena sezona 18/19 našeho týmu ve WSM Lize. Vzhledem k tomu jaký má hokej na Vsetíně význam, potenciál a přínos pro celé naše město a okolí, si myslíme, že náš požadavek je přijatelný a nijak nevybočuje od podpory jiných měst profesionálnímu sportu i za daleko menšího diváckého a fanouškovského zájmu než je tomu na Vsetíně.