Vstupenky online
  80. narozeniny

CHANCE LIGA 2018/2019

2., po 10.9.2018
Vsetín - Kadaň Vsetín - Kadaň
 11:0 On-line
4., so 15.9.2018
Vsetín - Havířov Vsetín - Havířov
 2:3sn On-line
6., so 22.9.2018
Vsetín - Třebíč Vsetín - Třebíč
 4:3 On-line
8., st 26.9.2018
Vsetín - Frýdek-Místek Vsetín - Frýdek-Místek
 3:2 On-line
9., so 29.9.2018
Vsetín - Poruba Vsetín - Poruba
 6:2 On-line
11., so 6.10.2018
Vsetín - Benátky nad Jizerou Vsetín - Benátky nad Jizerou
 5:1 On-line
13., so 13.10.2018
Vsetín - Slavia Vsetín - Slavia
 3:2p On-line
15., st 17.10.2018
Vsetín - Č.Budějovice Vsetín - Č.Budějovice
 2:3 On-line
16., so 20.10.2018
Vsetín - Prostějov Vsetín - Prostějov
 6:3 On-line
18., st 24.10.2018
Vsetín - Kladno Vsetín - Kladno
 2:1sn On-line
20., st 31.10.2018
Vsetín - Ústí n.L. Vsetín - Ústí n.L.
 4:2 On-line
27., so 24.11.2018
Vsetín - Jihlava Vsetín - Jihlava
 9:2 On-line
29., st 28.11.2018
Vsetín - Přerov Vsetín - Přerov
 3:1 On-line
32., so 8.12.2018
Vsetín - Kadaň Vsetín - Kadaň
 5:2 On-line
34., st 12.12.2018
Vsetín - Havířov Vsetín - Havířov
 3:2 On-line
36., po 17.12.2018
Vsetín - Třebíč Vsetín - Třebíč
 4:3 On-line
38., so 22.12.2018
Vsetín - Frýdek-Místek Vsetín - Frýdek-Místek
 6:2 On-line
39., čt 27.12.2018
Vsetín - Poruba Vsetín - Poruba
 5:0 On-line
41., čt 3.1.2019
Vsetín - Benátky nad Jizerou Vsetín - Benátky nad Jizerou
 1:3 On-line
43., po 7.1.2019
Vsetín - Slavia Vsetín - Slavia
 3:2p On-line
45., so 12.1.2019
Vsetín - Č.Budějovice Vsetín - Č.Budějovice
 3:2 On-line
46., po 14.1.2019
Vsetín - Prostějov Vsetín - Prostějov
 4:1 On-line
48., so 19.1.2019
Vsetín - Kladno Vsetín - Kladno
 6:1 On-line
50., so 26.1.2019
Vsetín - Ústí n.L. Vsetín - Ústí n.L.
 10:1 On-line
52., st 30.1.2019
Vsetín - Litoměřice Vsetín - Litoměřice
 3:6 On-line
22., čt 14.2.2019
Vsetín - Litoměřice Vsetín - Litoměřice
 2:0 On-line
57., po 18.2.2019
Vsetín - Jihlava Vsetín - Jihlava
 2:1 On-line
59., so 23.2.2019
Vsetín - Přerov Vsetín - Přerov
 4:2 On-line
ČF1, pá 1.3.2019
Vsetín - Prostějov Vsetín - Prostějov
 3:0 On-line
ČF2, so 2.3.2019
Vsetín - Prostějov Vsetín - Prostějov
 4:3p On-line
ČF5, pá 8.3.2019
Vsetín - Prostějov Vsetín - Prostějov
 2:4 On-line
ČF7, út 12.3.2019
Vsetín - Prostějov Vsetín - Prostějov
 6:2 On-line
SF1, pá 15.3.2019
Vsetín - Č.Budějovice Vsetín - Č.Budějovice
 0:2 On-line
SF2, so 16.3.2019
Vsetín - Č.Budějovice Vsetín - Č.Budějovice
 0:6 On-line
SF5, pá 22.3.2019
Vsetín - Č.Budějovice Vsetín - Č.Budějovice
 0:2 On-line
TIP: sportovní potřeby