Vstupenky online
  80. narozeniny
Prodejna fanshopu je znovu otevřená dle standardní otevírací doby!

Diskusní fórum Registrace

Klikněte pro vložení. Klikněte pro vložení. Klikněte pro vložení. Klikněte pro vložení. Klikněte pro vložení. Klikněte pro vložení. Klikněte pro vložení. Klikněte pro vložení. Klikněte pro vložení. Klikněte pro vložení. Klikněte pro vložení. Klikněte pro vložení. Klikněte pro vložení. Klikněte pro vložení. Klikněte pro vložení. Klikněte pro vložení. Klikněte pro vložení. Klikněte pro vložení.
 
 pamat.
 
prosím nevyplňovat
 
Filtr: výpis příspěvků uživatele "brundibar78" |  vypnout filtr
 
20.05.2020, 14:06
 
Podle naprosto jednoduchého klíče. Přerov dostal nabídku na ten turnaj jako druhý tým po základní části.
 
 
18.01.2019, 22:24
 
Reakce na vajdik: Hrabos by se hodil do obrany...pomalin...
Kdyby měl jít Hraboš tam, kde opravdu s hokejem začínal, tak jde do Přerova. Že kariéra hráče začíná až od dorostu (tedy cca od 15 let)?To je neuvěřitelný blábol.
 
13.09.2018, 11:04
 
Věc: Rozhodnutí Disciplinární komise ČSLH

Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš
Kmoníček, Mgr. Pavel Setikovský, Josef Řezníček, Bc. Vladimír Šindler, Mgr. Martin
Loukota a Antonín Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na svém jednání dne 12. 9. 2018
zabývala nabádáním k úmyslnému ovlivnění výsledku utkání DHL extraligy juniorů č.
3184 mezi družstvem klubu HC ZUBR Přerov, reg. č. ČSLH 80809, a družstvem klubu
Valašský hokejový klub, reg. č. ČSLH 81008 (dále jen „Klub“) hraného dne 9. 9. 2018
v Přerově (dále jen „Utkání“), trenérem družstva Klubu Jurajem Juríkem,
nar. 21. 7. 1968 (dále jen „Trenér“), a rozhodla

t a k t o :

Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části A
bodu 9. Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále
také jen jako „SDŘ“) se Trenérovi za udělení pokynů vedoucích k úmyslnému ovlivnění
výsledku Utkání ukládá v souladu s čl. 502 písm. c) SDŘ trest zastavení činnosti
v délce trvání devíti měsíců, tj. konkrétně na dobu od 12. 9. 2018 do 12. 6. 2019 vč., a
to ve všech soutěžích řízených Českým svazem ledního hokeje z.s.

O d ů v o d n ě n í :

K posuzovanému jednání došlo v Utkání za průběžného stavu 5:0 pro družstvo klubu
HC ZUBR Přerov, reg. č. ČSLH 80809, a to v čase Utkání 59:43. V uvedeném čase
Utkání byl hráči družstva Klubu č. 23 Vojtěchu Pernickému uložen menší trest za
Vysokou hůl dle čl. 143 pravidel ledního hokeje 2018-2022. Přestávky před opětovným
zahájením hry využil dle videozáznamu předmětné situace Trenér k tomu, aby si
přivolal hráče družstva Klubu č. 20 Jana Vašenku, jemuž uložil, aby brankáře družstva
Klubu č. 2 Jakuba Málka navedl k tomu, aby v případě střeleckého pokusu některého
z hráčů družstva klubu HC ZUBR Přerov, reg. č. ČSLH 80809, proti tomuto
nezasahoval a docílil tím, aby družstvo klubu HC ZUBR Přerov, reg. č. ČSLH 80809,
dosáhlo vedení v Utkání 6:0.
DK ČSLH shledala jako nepochybné, že důvodem k tomu pokynu byla snaha, aby
případným inkasováním gólu došlo k využití přesilové hry družstvem klubu HC ZUBR
Přerov, reg. č. ČSLH 80809, a tím pádem k návratu potrestaného hráče č. 23 Vojtěcha
Pernického zpět do hry. Tím by došlo k tomu, že by nadstavba Utkání dle čl. 403 odst.
2. SDŘ, která se v souladu s herním systémem soutěže hraje po každém utkání DHL
extraligy juniorů, které neskončí remízou po základní hrací době, byla zahájena
v počtu tří hráčů v poli na straně obou zúčastněných družstev, a nikoliv přesilovou hrou
čtyř hráčů v poli proti třem hráčům v poli ve prospěch družstva klubu HC ZUBR Přerov,
reg. č. ČSLH 80809.
DK ČSLH na základě těchto skutečností dospěla k jednomyslnému závěru, že se
Trenér dopustil zcela flagrantního a zvláště zavrženíhodného porušení pravidel fair
play spočívajícího v nabádání svých hráčů k tomu, aby úmyslným způsobem ovlivnili
výsledek Utkání. Je na místě v této souvislosti uvést, že Trenér za dění na hrací ploše
nese odpovědnost z titulu povinnosti jemu uložené příslušným čl. 323 písm. c) SDŘ,
z podstaty věci samotné je též předpokládáno, že Trenér bude vystupovat tím
způsobem, aby byl morální autoritou pro své svěřence, což mj. plyne i z povinnosti,
kterou trenérům ukládá čl. 323 písm. d) SDŘ, tedy dodržovat pravidla stanovená
v Etickém kodexu sportovního trenéra vydaného Unií profesionálních trenérů Českého
olympijského výboru v platném znění, přičemž dle DK ČSLH je na místě uvést zejména
ustanovení tohoto Etického kodexu ve znění, že „trenér pomáhá sportovcům a týmům
svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich sportovním i osobnostním
rozvoji v jednotě s pravidly fair play.“
 
13.09.2018, 11:03
 
Věc: Rozhodnutí Disciplinární komise ČSLH

Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš
Kmoníček, Mgr. Pavel Setikovský, Josef Řezníček, Bc. Vladimír Šindler, Mgr. Martin
Loukota a Antonín Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na svém jednání dne 12. 9. 2018
zabývala úmyslným ovlivněním výsledku utkání DHL extraligy juniorů č. 3184 mezi
družstvem klubu HC ZUBR Přerov, reg. č. ČSLH 80809, a družstvem klubu Valašský
hokejový klub, reg. č. ČSLH 81008 (dále jen „Klub“) hraného dne 9. 9. 2018 v Přerově
(dále jen „Utkání“), družstvem Klubu, a rozhodla

t a k t o :

Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části B
bodu 5. Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále
také jen jako „SDŘ“) se Klubu za úmyslné ovlivnění výsledku Utkání ukládá v souladu
s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 80.000,-Kč (slovy: osmdesát tisíc korun
českých).

O d ů v o d n ě n í :
K posuzovanému jednání došlo v úseku hry mezi časy Utkání 59:43 a 59:59. V čase
59:43 byl hráči družstva Klubu č. 23 Vojtěchu Pernickému uložen menší trest za
Vysokou hůl dle čl. 143 pravidel ledního hokeje 2018-2022. Následné přestávky před
opětovným zahájením hry využil dle videozáznamu předmětné situace trenér družstva
klubu p. Juraj Jurík, nar. 21. 7. 1968 (dále jen „Trenér“) k tomu, aby si přivolal hráče
družstva Klubu č. 20 Jana Vašenku, jemuž uložil, aby brankáře družstva Klubu č. 2
Jakuba Málka navedl k tomu, aby v případě střeleckého pokusu některého z hráčů
družstva klubu HC ZUBR Přerov, reg. č. ČSLH 80809, proti tomuto nezasahoval a
docílil tím, aby družstvo klubu HC ZUBR Přerov, reg. č. ČSLH 80809, dosáhlo vedení
v Utkání 6:0. Následně v čase 59:59 brankář družstva klubu Jakub Málek úmyslným
způsobem nechal puk nahozený protihráčem Danielem Indrákem z obranného pásma
družstva klubu HC ZUBR Přerov, reg. č. ČSLH 80809, dojít do branky, čímž družstvo
klubu HC ZUBR Přerov, reg. č. ČSLH 80809, dosáhlo vedení v Utkání 6:0.
DK ČSLH shledala jako nepochybné, že důvodem k tomuto jednání byla snaha, aby
inkasováním gólu došlo k využití přesilové hry družstvem klubu HC ZUBR Přerov, reg.
č. ČSLH 80809, a tím pádem k návratu potrestaného hráče č. 23 Vojtěcha Pernického
zpět do hry. Tím došlo k tomu, že nadstavba Utkání dle čl. 403 odst. 2. SDŘ, která se
v souladu s herním systémem soutěže hraje po každém utkání DHL extraligy juniorů,
které neskončí remízou po základní hrací době, byla zahájena v počtu tří hráčů v poli
na straně obou zúčastněných družstev, a nikoliv přesilovou hrou čtyř hráčů v poli proti
třem hráčům v poli ve prospěch družstva klubu HC ZUBR Přerov, reg. č. ČSLH 80809.
DK ČSLH dále také z dostupného videozáznamu předmětného úseku hry shledala
jako nepochybné, že jednání hráčů v poli, jakož i brankáře Jakuba Málka proběhlo na
základě pokynů Trenéra, který se v daném případě dopustil zcela flagrantního a
zvláště zavrženíhodného porušení pravidel fair play spočívajícího v nabádání svých
hráčů k tomu, aby úmyslným způsobem ovlivnili výsledek Utkání. Dle DK ČSLH je též
na místě uvést, že shora popsané jednání se závažným způsobem dotklo oprávněných
zájmů ČSLH a bylo nepochybně způsobilé poškodit dobré jméno českého hokeje.
 
Zobrazit od data:
Počet příspěvků na stránku:

Zaregistrujte si své uživatelské jméno a nikdo se za vás již na fóru nebude vydávat! Základní registrace je zdarma.

Jsou diskuse vaším denním chlebem? Pořiďte si profi-registraci s vlastní ikonkou, prohledáváním dalšími službami. To vše jen za jednu SMS! více o profi registraci.

 
  • Chcete-li udělat nový řádek, stačí zařádkovat enterem, netřeba používat html tagy.
  • Děkujeme, že se zde na fóru budete chovat jako slušní lidé.
    Redakce si vyhrazuje právo ve výjimečných případech smazat vulgární, urážlivé nebo nesmyslné příspěvky.