POČET PRODANÝCH PERMANENTEK: 410 (29.6.)

Zastupitelé města jednali o budoucnosti hokeje

Eva Stejskalová, město Vsetín • 13.01.2006

V s e t í n - Vsetínští zastupitelé se tento týden sešli na svém mimořádném zasedání. Důvodem bylo především projednat a schválit dodatek ke smlouvě s ruskou společností Atlantik Management Sport Group, na jehož základě budou Rusové splátky za odkup 70% akcií Vsetínské hokejové posílat přímo na účet věřitelům a město pak po uhrazení celé částky převede Atlantiku akcie za jednu korunu. Kromě toho zastupitelé diskutovali i o budoucnosti vsetínského hokejového klubu v případě, kdyby Rusové nedodrželi smlouvu a klub by tak zůstal městu. Padly i návrhy na prodej hokejové licence.

Zatímco dodatek ke smlouvě je pouze technická záležitost vyvolaná potřebou legislativy EU, případný zánik extraligového hokeje ve Vsetíně může znamenat jak zklamání pro řadu fanoušků, tak ztrátu motivace pro hokejovou mládež, úbytek návštěvníků města či ztrátu sportovního odvětví, které významně zviditelňuje město nejen u nás, ale i v zahraničí. To si město uvědomuje, proto i přes dlouhodobě nepříznivou ekonomickou situaci klubu tolik bojuje o udržení extraligy ve Vsetíně.

Zlepšení měl přinést silný partner v podobě ruské společnosti Atlantik. „Bylo to jediné řešení, jak extraligový hokej ve Vsetíně udržet. Jiného zájemce jsme totiž neměli, proto jsou diskuse o hledání jiného partnera zbytečné. Obdrželi jsme pouze návrhy na odkup extraligové licence od krajů, v nichž se extraliga nehraje. Za ni nám přitom nabízeli přibližně 10 milionů korun a znamenalo by to pro nás konec extraligy na Vsetíně,“ připomněl zastupitelům starosta Jiří Čunek.

Protože však ze strany Rusů došlo k opoždění plateb a klub se tak potácí nad ekonomickou propastí, vyjádřili někteří zastupitelé názor, že by město mělo licenci prodat. „Je evidentní, že sehnat minimálně 50 milionů na sezónu v tomto ekonomicky slabém regionu nelze a ruský společník se zdá nestabilní,“ vyjádřil svůj názor zastupitel Pavel Buday.

To však v průběhu sezóny nelze, navíc město podle jeho starosty hodlá učinit v rámci svých možností vše pro to, aby extraliga ve Vsetíně zůstala. „Prodeji licence se budeme do poslední chvíle bránit, neboť hokej na Vsetíně chceme i nadále udržet,“ říká starosta Čunek.

Zda se to podaří, bude zřejmé až po baráži, které se Vsetín zcela jistě nevyhne. „Teď nám nezbývá, než doufat, že baráž dopadne dobře. Určitě však nelituji toho, že jsme se celé roky snažili, abychom extraligu ve městě udrželi a učinili jsme pro to vše, co jsme mohli. Bylo to pro lidi i pro město,“ prohlásil zastupitel Petr Turpiš.